Saç Ekimi 3.jpg

Saç klonlama tekniğini, tek kıl kökü üzerinden nerdeyse on binlerce kıl kökü üretme tekniği olarak açıklayabiliriz. Sağlıklı saç kökü yetersiz olan donörleri sevindirecek yeni bir çözüm tekniği olarak değerlendirilebilir. Klonlama şüphesiz tıbbi gelişmenin en son noktalarından birisi olacaktır. Ve son yıllarda yapılan akademik araştırmalar sayesinde, bu teknolojide önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Saç Ekiminde Saç Klonlama Tekniği Nedir?

Saç klonlama tekniğiyle ilgili akademik araştırmalar İngiltere ve Amerika’da tüm hızıyla devam sürdürülmektedir. Saç seyrelmesi ve kellik için ideal bir çözüm olan bu teknik için biraz daha zaman var.

Günümüzde saç ekiminde uygulanan en genel yöntem, enseden ya da gerektiğinde vücuttan alınan kıl köklerinin kelleşmiş alana ekilmesi tekniğidir. Fakat bu işlemle alınan kıl kökleri kadar ensede de seyrelmeye yol açacağı için zaman içinde yine sorun yaratacaktır. Çünkü ensedeki saç kökleri de zaman içinde azalmaya devam edecek. Bu açıdan klonlama tekniği, saç ekimi işlemlerinde bir devrim niteliğindedir.

Kıl kökünde klonlama işlemini daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, enseden alınan kıl kökü, klonlamanın yapılacağı laboratuvar ortamına gönderilerek özel şartlarda çoğaltılır. Yine aynı şekilde ekimin yapılacağı saç ekim merkezine ulaştırılır. Burada klonlanan kıl kökleri, normal saç ekimi işleminde olduğu gibi istenilen alana ekilir. Kısaca klonlama teknolojisiyle çoğaltılan kıl kökleriyle saç ekim işlemi gerçekleştirilerek tamamlanmış olacak.Bu teknoloji büyük yatırım, uzman bir ekip ve dolayısıyla yüksek işletim giderleri gerektirecektir.

Sonuç olarak bu teknolojiyle saç ekim işleminin fiyatları olduğundan daha yüksek fiyatlara çıkacaktır. Çünkü klonlama yöntemiyle çoğaltılmış olan kıl köklerinin saça nakledilmesi, doğal olarak maliyeti arttıran bir etken olacaktır. Maliyet açısından bakılacak olursa böylesine pahalı bir işlemin yaygınlaşması bazı ülkelerin biraz daha beklemesi gerekecek.

Bu şartlar altında genel olarak saç kökü klonlama tekniğinin önümüzdeki on yıl içinde yaygın bir şekilde kullanıma girmesi pek mümkün gözükmüyor. Fakat saç kökü klonlama tekniğinin dışında, kullanılan modern tekniklerle saç ekim işlemi büyük bir başarıyla gerçekleştirilmektedir. Güven içinde saç ekim merkezlerine başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu