Hastalık, yara ve özellikle Androgenetik alopesi nedeniyle saç dökülmesi, tarihin ilk çağlarından beri insan ırkının en büyük sorunlarından birisidir. Saç geri çıkarmak için bulunan en eski reçete 1500 BC öncesi antik Mısır papirüslerine dayanır. Saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların en merak ettiği soru ise; saç ekim yöntemleri nelerdir ve en iyi saç ekim yönteminin hangisi olduğudur.

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir (1)Modern estetik saç nakli cerrahisi 1950’lerin başında New York’ta başlamıştır. Daha öncesinde Japon dermatologlar saç köklerini canlandırmak için çeşitli tedaviler geliştirmiştir. 1970’li yıllarda aşılama tekniği Orentreich tekniği geliştirilir. Bu teknik hızla yayılır ve Amerika ve Avrupa’da birçok kişi bu tekniğin eğitimini alır. 1975 yılına kadar Orentreich tekniği ile 4.00 mm çapında saç kökü greftleri alınarak saç ekimi yapılması temel prosedür olarak uygulanır.

Daha sonraki dönemlerde kullanılan cerrahi saç tekniklerini ise şöyle sınıflandırılabilir:

  1. Kafa derisi flepleri (terfi flepleri, rotasyon flepleri ve serbest flepler)
  2. Cerrahi esksizyon (alopesi dökülme)
  3. Saçlı alandan saçsız alana serbest otogreftleri

Üç kategorinin de gelişimi hala devam etmektedir. En kabul görmüş otogreft teknikleri “mikro-aşılama”, “mini-aşılama” ve özellikle “foliküler ünite transplantasyonu” olarak sayılabilir.

Kafa derisi flapleri: Bu tekniklerde şerit halinde alınan saçlı deri, saç dökülmesinin olduğu alına dikilir. Uzun saçlı deri fleplerinin püskül görünümleri çok popüler değildi. Çok yaygın olmayan bu teknik sayılır kişilerle sınırlı kalır.

Alopesi dökülmesini azaltma cerrahisi: Kafa derisindeki alopesi dökülmesini azaltma cerrahisi 1977’den beri hızla gelişen bir tekniktir. On yıl içinde hızla çeşitli varyasyonları çıkar. Son derece popüler olan bir tekniktir. Yine saçlı bölgeden alınan saçsız bölgeye naklediliyordu. Fakat bu işlemde arka bölgeden alınan saç kökü kısımlarında boşluklar ve dikiş izleri kalıyordu.

Otogreft tekniği: Motorlu cilt trepanları kullanılarak kare greftler alınmaya başladı. 1980’li yılların başından itibaren küçük greftler ikiye hatta dörde bölünerek 4 mm kareler elde edilerek nakledilmeye başlanır. 3000’in üzerinde greft elde edebilmek için 80 saat işlem yapmak gerekiyordu. 1996 yılında geliştirilen diseksiyon cihazlarıyla bu süre zamanla kısaltıldı. FUT tekniği de bu tekniklerin başına gelir.

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir (3)

Mikroskop destekli diseksiyon: Bu gelişme sayesinde cerrahlar çoklu şeritler elde etme imkanı bulur. Bu teknoloji sayesinde saatte ortalama 150-200 greft alınabilmeye başlandı. Mikro motorlar destekli saç ekim teknikleri ile en iyi saç ekim tekniklerine ulaşılmış oldu.

Mikromotor yöntemiyle yapılan FUE tekniği: Mikrofue motoru sayesinde dairesel bir alanda saç kökleri alınarak nakledilir. Çok daha hızlı saç kökü alınarak, aynı hızla ekilebilir. Hastaların saç kökü kalınlığına uygun iğneler dönerek işlemleri gerçekleştirilir. İzsiz ve şişlik olmaksızın saç ekim işlemi tamamlanır. Bazı mikro FUE tekniğinde altın uçlar kullanılır. Altın uçlu mikro FUE tekniği ile gerçekleştirilen saç ekim tekniğinde doku reaksiyonu, iz, enfeksiyon riski ortadan tamamen kalkar ve çok hızlı iyileşme sağlar. FUE tekniğinin tamamlayıcı işlemlerinden birisi olan PRP tekniği ile saç kökleri onarılarak güçlendirilir ve saçın kalitesinin artması sağlanır. Hastadan alınan 10-20 ml kan özel bir santrifüj işleminden geçirilerek mikrofiltreleme yöntemi ile trombosit açısından zenginleştirilerek ince uçlu enjektörlerle saç köklerine enjekte edilir.

FUE tekniği çeşitli açılardan geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş en çok tercih edilen saç ekim tekniğidir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu